اشخاص
صفحه اصلی   /   اشخاص   /   مرتضی رضوی
مرتضی رضوی
آثار موجود در کتابخانه
گذری بر جامعه شناسی شناخت ۱. گذری بر جامعه شناسی شناخت
گذری بر جامعه شناسی شناخت، چاپ اول، تهران، ۱۳۷۱ش.
تصحیح و تحقیق:
موتمر علماء البغداد فی الامامة و الخلافة ۲. مؤتمر علماء بغداد (تحقیق)
نویسنده: مقاتل ابن عطیه
• موتمر علماء البغداد فی الامامة و الخلافة، دارالکتاب الاسلامیه، چاپ دوم، تهران، ۱۳۷۷ش.
نشریات:
۱. نامه فرهنگستان علوم (شوراى سردبيرى)
همچنین نگاه کنید
نامه فرهنگستان علوم نامه فرهنگستان علوم (شوراى سردبيرى)