اشخاص
صفحه اصلی   /   اشخاص   /   حسین بن شهاب الدین کرکی
حسین بن شهاب الدین کرکی
آثار موجود در کتابخانه
هدایة الابرار الی طریق الائمة الاطهار ۱. هدایة الابرار الی طریق الائمة الاطهار
• چاپ اول، نجف، ۱۳۶۹ش.، با مقدمه: رؤوف جمال الدین، مصحح: رؤوف جمال الدین