اشخاص
صفحه اصلی   /   اشخاص   /   علی بن حسن طبرسی
علی بن حسن طبرسی
آثار موجود در کتابخانه
مشکاة الانوار فی غرر الاخبار ۱. مشکاة الانوار فی غرر الاخبار
مکتبة الفقیه، چاپ دوم، نجف، ۱۹۶۵ق.، با مقدمه: صالح جعفری
• قم، ۱۴۱۸ق.، محقق: مهدی هوشمند