اشخاص
صفحه اصلی   /   اشخاص   /   عبدالجلیل قزوینی
عبدالجلیل قزوینی
آثار موجود در کتابخانه
النقض ۱. النقض
• بعض مثالب النواصب فی نقض «بعض فضائح الروافض» معروف به نقض، کتابخانه، موزه و مرکز اسناد مجلس شورای اسلامی، چاپ اول، قم، ۱۳۹۱ش.، به کوشش: محمد حسین درایتی، مصحح: جلال الدین محدث ارموی
• نقض معروف به بعض مثالب النواصب فی نقض، انجمن آثار ملی، تهران، اسفند ۱۳۵۸ش.، مصحح: جلال الدین محدث ارموی
چاپخانه سپهر، تهران، ۱۳۳۱ش.