اشخاص
صفحه اصلی   /   اشخاص   /   عبدالکریم نیری بروجردی
عبدالکریم نیری بروجردی
آثار موجود در کتابخانه
قسمتهایی از اسلام شناسی تاریخی ۱. قسمتهایی از اسلام شناسی تاریخی
بر اساس بررسی و کنجکاویهای لفظی در آیات قرآن مجید
• بی نا، ۱۳۷۳ش.
بحث غدیر خم از نظر قرآن شریف ۲. بحث غدیر خم از نظر قرآن شریف
چاپخانه حکمت، قم، ۱۳۵۳ش.