اشخاص
صفحه اصلی   /   اشخاص   /   محمد بن یحیی خوری نیشابوری
محمد بن یحیی خوری نیشابوری
آثار موجود در کتابخانه
کتاب فی قوارع القرآن ۱. کتاب فی قوارع القرآن
و ما یستحب‌ ‌ان‌ لایخل‌ بقر‌اءته‌ کل‌ یوم‌ و لیله‌