اشخاص
صفحه اصلی   /   اشخاص   /   یاقوت حموی رومی بلخی
یاقوت حموی رومی بلخی
آثار موجود در کتابخانه
۱. المقتضب من جمهرة النسب
معجم الادبآء و طبقات الادبآء ۲. معجم الادبآء و طبقات الادبآء
مطبعة هندیة، مصر، 1923م.، 7 جلد، محقق: دیوید سمیوئل مارگلیوث
معجم البلدان ۳. معجم البلدان
مکتبة الاسدی، تهران، 1965م.، 6 جلد
دار صادر، بیروت، ۲ش.، 5 جلد