اشخاص
صفحه اصلی   /   اشخاص   /   دیوید سمیوئل مارگلیوث
دیوید سمیوئل مارگلیوث
آثار موجود در کتابخانه
تصحیح و تحقیق:
معجم الادبآء و طبقات الادبآء ۱. معجم الادبآء و طبقات الادبآء (تحقیق)
نویسنده: یاقوت حموی رومی بلخی
مطبعة هندیة، مصر، 1923م.، 7 جلد