اشخاص
صفحه اصلی   /   اشخاص   /   السید الشریف ضیاء الدین
السید الشریف ضیاء الدین
آثار موجود در کتابخانه
نسمة السحر بذکر من تشیع و شعر ۱. نسمة السحر بذکر من تشیع و شعر
گردآورنده: مهدی خلیلی
دار المورخ العربی، چاپ اول، بیروت، 1999م.، 3 جلد، مصحح: کامل سلمان جبوری