اشخاص
صفحه اصلی   /   اشخاص   /   ثقفی‌، ‌ابر‌ا‌هیم‌بن‌ محمد، - ۲۸۳ق‌
ثقفی‌، ‌ابر‌ا‌هیم‌بن‌ محمد، - ۲۸۳ق‌
آثار موجود در کتابخانه
الغارات ۱. الغارات
انجمن آثار ملی، تهران، ۱۳۵۴ش.، 2 جلد، با مقدمه: جلال الدین محدث ارموی، با تعلیق: جلال الدین محدث ارموی
دار الاضواء، بیروت، 1987م.، مصحح: عبدالزهراء حسینی