اشخاص
صفحه اصلی   /   اشخاص   /   محمد ابن نجار
محمد ابن نجار
آثار موجود در کتابخانه
۱. تاریخ ابن‌النجار
ذیل تاریخ بغداد ۲. ذیل تاریخ بغداد
دائرة المعارف العثمانیة، حیدر آباد دکن، 1978م.، 24 جلد، مصحح: قیصر فرح