اشخاص
صفحه اصلی   /   اشخاص   /   ماجد عطیه
ماجد عطیه
آثار موجود در کتابخانه
تصحیح و تحقیق:
تاریخ الکوفة ۱. تاریخ الکوفة (تحقیق)
نویسنده: حسین براقی نجفی
المکتبة الحیدریة، چاپ اول، قم، ۱۳۸۲ش.