اشخاص
صفحه اصلی   /   اشخاص   /   علی حجتی کرمانی
علی حجتی کرمانی
آثار موجود در کتابخانه
اسلام آیین زندگی ۱. اسلام آیین زندگی
اسلام آیین زندگی، چاپ پنجم، مشهد، ۱۳۶۴ش.
چهارده مقاله ۲. چهارده مقاله
غدیر، چاپ دوم، تهران، ۱۳۵۴ش.
ترجمه:
نای و نی ۳. نای و نی (ترجمه و کوشش در نشر)
جستارهایی درباره اسلام، انسان، لبنان، مقاومت
نویسنده: امام موسی صدر
موسسه فرهنگی و تحقیقاتی امام موسی صدر، چاپ دوم، تهران، ۱۳۹۱ش.، ویراستار: مهدی فرخیان