اشخاص
صفحه اصلی   /   اشخاص   /   محمد بن عمران مرزبانی
محمد بن عمران مرزبانی
آثار موجود در کتابخانه
ما نزل من القرآن فی علی علیه السلام ۱. ما نزل من القرآن فی علی علیه السلام
• مناجات الهیات حضرت امیر علیه السلام و ما نزل من القرآن فی علی علیه السلام، کتابخانه، موزه و مرکز اسناد مجلس شورای اسلامی، چاپ اول، تهران، ۱۳۷۸ش.، به کوشش: علی اوجبی