اشخاص
صفحه اصلی   /   اشخاص   /   محمد رضا مصباحی
محمد رضا مصباحی
آثار موجود در کتابخانه
ترجمه:
عراق 1500 ـ 1900،تاریخ سیاسی، اجتماعی و اقتصادی ۱. عراق 1500 ـ 1900،تاریخ سیاسی، اجتماعی و اقتصادی
اوضاع اجتماعی در دوره آل بویه ۲. اوضاع اجتماعی در دوره آل بویه
وفاداری و رهبری در جامعه اسلامی سده های نخستین (دو سده چهارم و پنجم هجری)
نویسنده: روی متحده
مترجم: علی یحیایی
خانه آبی، چاپ اول، مشهد، ۱۳۸۸ش.