اشخاص
صفحه اصلی   /   اشخاص   /   حمید رضا آژیر
حمید رضا آژیر
آثار موجود در کتابخانه
ترجمه:
دوستی و دوستان ۱. دوستی و دوستان
مجموعه معارف اسلامی در هنر رفتار با مردم
سرشناسه: هادی مدرسی
مترجم: حمید رضا شیخی
امامان شیعه (ع) و جنبشهای مکتبی ۲. امامان شیعه (ع) و جنبشهای مکتبی
ارزشها در نگاه اسلام ۳. ارزشها در نگاه اسلام
نویسنده: آیة الله سید محمد حسینی شیرازی
جلال الدین، چاپ اول، قم، ۱۳۹۳ش.
نشریات:
۱. جشن کتاب (مدير اجرايي)
فرهنگی،هنری
همچنین نگاه کنید
جشن کتاب جشن کتاب (مدير اجرايي)