اشخاص
صفحه اصلی   /   اشخاص   /   ناصر خلیلی
ناصر خلیلی
آثار موجود در کتابخانه
۱. تراجم النساء
گردآورنده: دیوید لویس جیمز
تبصیر المنتبه بتحریر المشتبه ۲. تبصیر المنتبه بتحریر المشتبه
نویسنده: ابن حجر عسقلانی
گردآورنده: نبیل صفوت
موسسة المصریة العامة، قاهره، 1964م.، 4 جلد، محقق: محمدعلی نجار، اشراف: علی محمد بجاوی