اشخاص
صفحه اصلی   /   اشخاص   /   علینقی بهبهانی
علینقی بهبهانی
آثار موجود در کتابخانه
عیار دانش (مشتمل بر الهیات و طبیعیات) ۱. عیار دانش (مشتمل بر الهیات و طبیعیات)
سرشناسه: علینقی بن احمد بهبهانی
بنیان، چاپ اول، تهران، ۱۳۷۷ش.، مصحح: دکتر سید علی موسوی بهبهانی