اشخاص
صفحه اصلی   /   اشخاص   /   معصومه سالک
معصومه سالک
آثار موجود در کتابخانه
تصحیح و تحقیق:
تذکرة المعاصرین ۱. تذکره حزین (تحقیق و تصحیح و مقدمه)
شامل‌: ‌احو‌ال‌ یکصد نفر ‌از ‌علما و بزرگان‌ و شعر‌ا‌ی‌ ‌او‌اخر ‌عهد صفویه‌
نویسنده: محمد علی حزین لاهیجی
• تذکرة المعاصرین، نشر سایه، چاپ اول، تهران، ۱۳۷۵ش.، با مقدمه: زین العابدین قربانی لاهیجی