اشخاص
صفحه اصلی   /   اشخاص   /   صغری عباس زاده
صغری عباس زاده
آثار موجود در کتابخانه
تصحیح و تحقیق:
مجموعه آثار حسام الدین خویی ۱. مجموعه آثار حسام الدین خویی (تصحیح)
سرشناسه: حسن‌بن‌ عبدالمومنین‌ حسام خویی‌
نویسنده: حسام الدین خویی
مرکز پژوهشی میراث مکتوب، چاپ اول، تهران، ۱۳۷۹ش.