اشخاص
صفحه اصلی   /   اشخاص   /   اعلا خان افصح زاده
اعلا خان افصح زاده
آثار موجود در کتابخانه
۱. نقد و بررسی آثار و شرح احوال جامی
سرشناسه: اعلا خان افصح زاده
مرکز پژوهشی میراث مکتوب، چاپ اول، تهران، ۱۳۷۸ش.