اشخاص
صفحه اصلی   /   اشخاص   /   حسن رحمانی
حسن رحمانی
آثار موجود در کتابخانه
تصحیح و تحقیق:
۱. شرح دیوان منسوب به امیرالمومنین علی بن ابی طالب علیهما السلام (تصحیح و مقدمه)
سرشناسه: حسین‌بن‌ معین‌الدین‌ میبدی
شارح: حسین میبدی یزدی
مرکز پژوهشی میراث مکتوب، چاپ دوم، تهران، ۱۳۷۹ش.، با مقدمه: ابراهیم اشک شیرین، مصحح: ابراهیم اشک شیرین