اشخاص
صفحه اصلی   /   اشخاص   /   محمود مصاحب
محمود مصاحب
آثار موجود در کتابخانه
ترجمه:
۱. مقالات علمی اینشتین
نویسنده: آلبرت اینشتین
شرکت انتشارات و آموزش انقلاب اسلامی، چاپ چهارم، تهران، ۱۳۶۳ش.
ویراستاری و مقدمه:
۲. تاریخ تمدن (ویراستاری)
۳. تاریخ تمدن (ویراستاری)
عصر ناپلئون
مترجم: اسماعیل دولتشاهی، علی اصغر بهرام بیگی
شرکت انتشارات علمی و فرهنگی، چاپ چهارم، تهران، ۱۳۷۴ش.، ویراستار: ابراهیم مکلا
سرگذشت فیزیک ۴. سرگذشت فیزیک (ویراستاری)
مترجم: رضا اقصی
شرکت انتشارات و آموزش انقلاب اسلامی، چاپ پنجم، تهران، ۱۳۷۲ش.