اشخاص
صفحه اصلی   /   اشخاص   /   رضا براهنی
رضا براهنی
آثار موجود در کتابخانه
۱. یار خوش چیزی است
شعرهای تغزلی(68 - 1366)
سرشناسه: رضا براهنی
نشر ویس، تهران، ۱۳۶۹ش.
۲. طلا در مس(در شعر و شاعری)
• چاپ اول، تهران، ۱۳۷۱ش.، 3 جلد
۳. سفر مصر و جلال آل احمد و فلسطین
نشر اول، تهران، ۱۳۶۳ش.