اشخاص
صفحه اصلی   /   اشخاص   /   سیمین دانشور
سیمین دانشور
آثار موجود در کتابخانه
۱. شناخت و تحسین هنر
سرشناسه: سیمین دانشور
گردآورنده: مصطفی زمانی نیا
کتاب سیامک، چاپ اول، تهران، ۱۳۷۵ش.، 2 جلد
۲. غروب جلال
سرشناسه: سیمین دانشور
نشر خرم، چاپ سوم، قم، ۱۳۷۰ش.
۳. ساربان سرگردان
(جلد دوم جزیره سرگردانی)
شرکت سهامی انتشارات خوارزمی، چاپ اول، تهران، ۱ شهریور ۱۳۸۰ش.
۴. از پرنده های مهاجر بپرس(مجموعه‌ داستان‌)
نشر نو، چاپ اول، تهران، ۱۳۷۶ش.
۵. جزیره سرگردانی
شرکت سهامی انتشارات خوارزمی، چاپ سوم، تهران، ۱۳۸۰ش.
۶. انتخاب (مجموعه داستان)
نشر نقطه، تهران، ۱۳۸۶ش.
ترجمه:
۷. چهل طوطی اصل
مترجم: جلال آل احمد
رواق، تهران، ۱۳۶۳ش.
همچنین نگاه کنید
جلال آل احمد جلال آل احمد (همسر)