اشخاص
صفحه اصلی   /   اشخاص   /   ناصر فکوهی
ناصر فکوهی
آثار موجود در کتابخانه
ترجمه:
۱. هنر و تاریخ
مقالاتی در زمینه زیبایی شناسی
سرشناسه: اوکتاویو پاز
نویسنده: اوکتاویو پاژ
انتشارات توس، چاپ اول، تهران، ۱۳۷۶ش.
۲. زندگانی تولستوی
درخشش، چاپ دوم، مشهد، ۱۳۷۰ش.