اشخاص
صفحه اصلی   /   اشخاص   /   علی دهباشی
علی دهباشی
علی دهباشی
آثار موجود در کتابخانه
۱. آسمان و ریسمان
سرشناسه: محمد علی جمالزاده
نویسنده: محمدعلی جمالزاده
سخن، چاپ اول، تهران، ۱۳۷۸ش.
۲. سر و ته یک کرباس
سرشناسه: محمد علی جمالزاده
نویسنده: محمدعلی جمالزاده
سخن، چاپ اول، تهران، ۱۳۸۰ش.
قصه های کوتاه برای بچه های ریش دار ۳. قصه های کوتاه برای بچه های ریش دار
نویسنده: محمدعلی جمالزاده
سخن، چاپ دوم، تهران، ۱۳۸۱ش.
۴. در راه بازگشت
نشر به دید، چاپ اول، تهران، ۱۳۷۹ش.
۵. تحفه های آن جهان
سیری در زندگی و آثار مولانا جلال الدین رومی
سرشناسه: علی دهباشی
سخن، چاپ اول، تهران، ۱۳۸۱ش.
۶. گلی ترقی
نقد و بررسی آثار
سرشناسه: علی دهباشی
نویسنده: مهدی کریمی
نشر قطره، چاپ اول، تهران، ۱۳۸۲ش.
۷. تاریخ شفاهی مطبوعات ایران
گفت‌ و گوهایی‌ با پیشکسوتان‌ روزنامه‌نگاری‌
نویسنده: سید فرید قاسمی خرم آبادی
ققنوس، تهران، ۱۳۸۱ش.
۸. قنبر علی
مترجم: محمدعلی جمالزاده
سخن، چاپ اول، تهران، ۱۳۸۱ش.
۹. نامه های جلال آل احمد
سرشناسه: جلال آل احمد
نویسنده: جلال آل احمد
بزرگمهر، چاپ اول، تهران، ۱۳۶۷ش.
کارنامه زرین ۱۰. کارنامه زرین
یادنامه دکتر عبدالحسین زرین کوب
دفتر پژوهشهای فرهنگی، چاپ اول، تهران، ۱۳۷۸ش.
۱۱. یادگارنامه استاد دکتر عبدالحسین زرین کوب
انجمن آثار و مفاخر فرهنگی، چاپ اول، تهران، بهمن ۱۳۷۶ش.
۱۲. می و مینا
سیری در زندگی و آثار حکیم عمر خیام نیشابوری
سرشناسه: علی دهباشی
هنر سرای گویا، چاپ اول، تهران، ۱۳۸۲ش.
۱۳. زنی با دامنی شعر
جشن نامه سیمین بهبهانی
نگاه، چاپ اول، تهران، ۱۳۸۲ش.
یاد یار مهربان ۱۴. یاد یار مهربان
سیری در زندگی و سروده های رودکی
سرشناسه: علی دهباشی
صدای معاصر، چاپ اول، تهران، ۱۳۸۴ش.
۱۵. یادنامه دکتر مهدی سمسار
نشر قطره، تهران، ۱۳۸۲ش.
نامه های کمال الملک ۱۶. نامه های کمال الملک
سرشناسه: محمد کمال الملک
به نگار، چاپ دوم، تهران، ۱۳۶۷ش.
۱۷. خاطرات سید محمد علی جمالزاده
به کوشش: استاد ایرج افشار
نویسنده: محمدعلی جمالزاده
شهاب ثاقب، چاپ اول، تهران، ۱۳۷۷ش.
۱۸. تلخ و شیرین
سرشناسه: محمد علی جمالزاده
نویسنده: محمدعلی جمالزاده
سخن، چاپ اول، تهران، ۱۳۷۸ش.
۱۹. قلتشن دیوان
سرشناسه: محمد علی جمالزاده
نویسنده: محمدعلی جمالزاده
سخن، تهران، ۱۳۷۸ش.
۲۰. برگزیده آثار سید محمد علی جمالزاده
سرشناسه: محمد علی جمالزاده
سخن، تهران، ۱۳۷۷ش.
۲۱. قصه نویسی
سرشناسه: محمد علی جمالزاده
نویسنده: محمدعلی جمالزاده
سخن، چاپ اول، تهران، ۱۳۷۷ش.
۲۲. خرنامه(منطق الحمار)
سرشناسه: محمدحسن بن علی اعتماد السلطنه
نویسنده: محمدحسن اعتماد السلطنه
کتاب پنجره، چاپ دوم، تهران، بهمن ۱۳۷۹ش.
سفرنامه حاج سیاح به فرنگ ۲۳. سفرنامه حاج سیاح به فرنگ
سرشناسه: محمدعلی بن محمدرضا سیاح
نویسنده: محمد علی سیاح
سخن، چاپ سوم، تهران، ۱۳۷۷ش.
تاریخ شفاهی نشر ایران ۲۴. تاریخ شفاهی نشر ایران
به کوشش: عبدالحسین آذرنگ
ققنوس، چاپ اول، تهران، ۱۳۸۱ش.
۲۵. دین، فلسفه و قانون
نویسنده: دکتر سید مصطفی محقق داماد
سخن، چاپ اول، تهران، ۱۳۷۷ش.، 3 جلد
یادنامه جلال آل احمد ۲۶. یادنامه جلال آل احمد
نشر به دید، تهران، ۱۳۷۷ش.
۲۷. سخن های دیرینه (سی‌ گفتار درباره‌ فردوسی‌ و شاهنامه‌)
نویسنده: جلال خالقی مطلق
نشر افکار، چاپ دوم، تهران، ۱۳۸۵ش.
شاخه های شوق ۲۸. شاخه های شوق
نشر قطره، تهران، ۱۳۸۵ش.، 2 جلد
۲۹. یاد محمد علی جمالزاده
سرشناسه: علی دهباشی
نشر ثالث، چاپ اول، تهران، ۱۳۷۶ش.
۳۰. یکی بود یکی نبود
نویسنده: محمدعلی جمالزاده
سخن، چاپ دوم، تهران، ۱۳۸۰ش.
۳۱. خانه دایی یوسف
وقایعی تکان دهنده از مهاجرت فداییان اکثریت به شوروی
سرشناسه: اتابک فتح الله زاده
نویسنده: اتابک فتح الله زاده
نشر قطره، چاپ سوم، تهران، ۱۳۸۰ش.
۳۲. در تاریکی هزاره ها
سرشناسه: ایرج اسکندری
نویسنده: ایرج اسکندری
نگاه، چاپ سوم، تهران، ۱۳۸۴ش.
اشراف و نشر:
۳۳. ما و جهان امروز(مجموعه مقالات) (کوشش در نشر)
نویسنده: احسان نراقی
سخن، تهران، ۱۳۷۷ش.
نشریات:
۱. نقد و بررسی کتاب فرزان (مدير فني)
در زمینه مسائل اجتماعی و فرهنگی
۲. کلک (سردبير)
۳. طاووس (سردبير)
فصلنامه هنر ایران
۴. نامه فرهنگستان علوم (ويراستار)
بخارا ۵. بخارا (سردبير)