اشخاص
صفحه اصلی   /   اشخاص   /   علی اصغر خبره زاده
علی اصغر خبره زاده
آثار موجود در کتابخانه
ترجمه:
۱. بیگانه
مترجم: جلال آل احمد
مؤسسه انتشارات نگاه، تهران، ۱۳۷۳ش.
مؤسسه انتشارات نگاه، چاپ اول، تهران، ۱۳۶۸ش.