اشخاص
صفحه اصلی   /   اشخاص   /   محسن مخملباف
محسن مخملباف
آثار موجود در کتابخانه
۱. زندگی رنگ است
گزیده گفتار و نوشتار 70 تا 75
سرشناسه: محسن مخملباف
نشر نی، چاپ اول، تهران، ۱۳۷۶ش.
۲. گنگ خوابدیده
نشر نی، چاپ سوم، تهران، ۱۳۷۵ش.، 3 جلد
۳. نوبت عاشقی
نشر نی، چاپ دهم، تهران، ۱۳۷۴ش.
۴. سلام بر خورشید
نشر نی، چاپ دوم، تهران، ۱۳۷۴ش.
۵. سیب
نشر نی، چاپ اول، تهران، ۱۳۷۷ش.، عکاس: میثم مخملباف
آثار ترجمه شده:
سفر قندهار(فیلمنامه‌، نقد، گفت‌ و گو) ۶. سفر قندهار(فیلمنامه‌، نقد، گفت‌ و گو)
به‌ضمیمه‌ نامه‌ای‌ به‌ رئیس‌جمهور و پیوست‌ ۱۶ تصویر از محمدرضا شریفی‌نیا و مجتبی‌ میرتهماسب‌
سرشناسه: محسن مخملباف
مترجم نقدها به زبان انگلیسی: محمد رضا شفیعی
انتشارات طرح نو، چاپ اول، تهران، ۱۳۸۰ش.