اشخاص
صفحه اصلی   /   اشخاص   /   محمد تقی قیاسی
محمد تقی قیاسی
آثار موجود در کتابخانه
ترجمه:
۱. تفسیری بر بیگانه کامو
امیرکبیر، چاپ اول، تهران، ۱۳۷۰ش.