اشخاص
صفحه اصلی   /   اشخاص   /   ابوالقاسم فردوسی
ابوالقاسم فردوسی
آثار موجود در کتابخانه
۱. شاهنامه حکیم ابوالقاسم فردوسی
• شاهنامه، طلایه، چاپ اول، تهران، ۱۳۸۸ش.، با مقدمه: جلال خالقی مطلق، به کوشش: استاد ایرج افشار و محمود امیدسالار و نادر مطلبی کاشانی
علمی، چاپ اول، تهران، ۱۳۶۹ش.، 5 جلد، به کوشش: دکتر سید محمد دبیر سیاقی قزوینی