اشخاص
صفحه اصلی   /   اشخاص   /   کتایون صارمی
کتایون صارمی
آثار موجود در کتابخانه
۱. ساز و موسیقی در شاهنامه فردوسی
سرشناسه: کتایون صارمی
نویسنده: فریدون امانی
پیشرو، چاپ اول، تهران، ۱۳۷۳ش.