اشخاص
صفحه اصلی   /   اشخاص   /   فریدون امانی
فریدون امانی
آثار موجود در کتابخانه
۱. ساز و موسیقی در شاهنامه فردوسی
سرشناسه: کتایون صارمی
نویسنده: کتایون صارمی
پیشرو، چاپ اول، تهران، ۱۳۷۳ش.