اشخاص
صفحه اصلی   /   اشخاص   /   ابراهیم یونسی
ابراهیم یونسی
آثار موجود در کتابخانه
ترجمه:
درباره رمان و داستان کوتاه ۱. درباره رمان و داستان کوتاه
مترجم: کاوه دهگان
سازمان انتشارات و آموزش‌ انقلاب‌ اسلامی‌، ویرایش دوم، تهران، ۱۳۷۲ش.
۲. تاریخ ادبیات یونان
سرشناسه: هربرت جنیکز رز
امیرکبیر، چاپ دوم، تهران، ۱۳۷۲ش.
۳. تاریخ ادبیات روسیه
سرشناسه: دیمیتری‌ سویاتوپوک‌ میرسکی
امیرکبیر، چاپ دوم، تهران، ۱۳۷۲ش.، 2 جلد