اشخاص
صفحه اصلی   /   اشخاص   /   عبدالعلی ادیب برومند
عبدالعلی ادیب برومند
آثار موجود در کتابخانه
خلاصة الاشعار و زبدة الافکار (بخش کاشان) ۱. خلاصة الاشعار و زبدة الافکار (بخش کاشان)
به کوشش: محمدحسین نصیری کهنمویی
نویسنده: میر تقی الدین کاشانی
مرکز پژوهشی میراث مکتوب، چاپ اول، تهران، ۱۳۸۴ش.
خلاصة الاشعار و زبدة الافکار (بخش اصفهان) ۲. خلاصة الاشعار و زبدة الافکار (بخش اصفهان)
به کوشش: محمدحسین نصیری کهنمویی
نویسنده: میر تقی الدین کاشانی
مرکز پژوهشی میراث مکتوب، چاپ اول، تهران، ۱۳۸۶ش.
تصحیح و تحقیق:
۳. غزلیات حافظ (تصحیح)
سرشناسه: شمس الدین محمد حافظ
• چاپ اول، تهران، ۱۳۸۲ش.، مصحح: پوراندخت برومند
۴. (تصحیح)
خلاصة الأفکار و زبدة الأفکار (بخش خراسان) ۵. خلاصة الأفکار و زبدة الأفکار (بخش خراسان) (تصحیح)