اشخاص
صفحه اصلی   /   اشخاص   /   عبدالنبی فخرالزمانی قزوینی
عبدالنبی فخرالزمانی قزوینی
آثار موجود در کتابخانه
تذکره میخانه ۱. تذکره میخانه
سرشناسه: عبدالنبی بن خلف فخر الزمانی
اقبال، چاپ پنجم، تهران، ۱۳۶۷ش.، مصحح: احمد گلچین معانی