اشخاص
صفحه اصلی   /   اشخاص   /   دکتر تقی تفضلی
دکتر تقی تفضلی
آثار موجود در کتابخانه
دیوان عطار ۱. دیوان عطار
سرشناسه: محمد بن ابراهیم عطار
شاعر: فریدالدین عطار
دیوان عطار ۲. دیوان عطار
سرشناسه: محمد بن ابراهیم عطار
شاعر: فریدالدین عطار
شرکت انتشارات علمی و فرهنگی، چاپ اول، تهران، ۱۳۷۱ش.
ترجمه:
۳. غزلهای عاشقانه
نشر ویدا، چاپ اول، تهران، ۱۳۷۷ش.