اشخاص
صفحه اصلی   /   اشخاص   /   احمد ابومحبوب
احمد ابومحبوب
آثار موجود در کتابخانه
تصحیح و تحقیق:
دیوان رباعیات اوحدالدین کرمانی ۱. دیوان رباعیات اوحدالدین کرمانی (تصحیح)
سرشناسه: حامد بن ابی الفخر اوحد الدین کرمانی
شاعر: حامد اوحدالدین کرمانی