اشخاص
صفحه اصلی   /   اشخاص   /   محمود طاووسی
محمود طاووسی
آثار موجود در کتابخانه
عشره کاملة ۱. عشره کاملة
در چگونگی وقایع عاشورا و شهادت حضرت امام حسین علیه السلام
نویسنده: احمد وقار شیرازی
فروزنگه، شیراز، ۱۳۶۰ش.
۲. یکصد غزل و یک ساقی نامه خواجوی کرمانی
سرشناسه: محمود بن علی خواجوی کرمانی
انتشارات نوید شیراز، چاپ اول، شیراز، ۱۳۷۰ش.، خطاط: قاسم احسنت
تصحیح و تحقیق:
۳. تذکره شعاعیه (تصحیح)
نویسنده: محمدحسین شعاع شیرازی
بنیاد فارسی شناسی، چاپ اول، تهران، ۱۳۸۰ش.