اشخاص
صفحه اصلی   /   اشخاص   /   میراحمد طباطبائی
میراحمد طباطبائی
آثار موجود در کتابخانه
ویراستاری و مقدمه:
مثنوی پیر و جوان ۱. مثنوی پیر و جوان (مقدمه)
سرشناسه: میر احمد طباطبائی
شاعر: میرزا نصیرالدین اصفهانی