اشخاص
صفحه اصلی   /   اشخاص   /   عبید زاکانی
عبید زاکانی
آثار موجود در کتابخانه
۱. منظومه موش و گربه
• گنجینه طنز فارسی شامل موش و گربه عبید زاکانی و مخمس موش و گربه، رجبی، تهران، ۱۳۸۲ش.
۲. پنجاه لطیفه از عبید زاکانی
به ضمیمه گلچینی از سروده های دکتر دبیر سیاقی قزوینی
سرشناسه: عبیدالله عبید زاکانی
به کوشش: دکتر سید محمد دبیر سیاقی قزوینی
طه، چاپ اول، قزوین، ۱۳۷۷ش.
اخلاق الاشراف ۳. اخلاق الاشراف
اساطیر، چاپ دوم، تهران، ۱۳۸۷ش.، مصحح: علی اصغر حلبی