اشخاص
صفحه اصلی   /   اشخاص   /   غلامحسین یوسفی
غلامحسین یوسفی
آثار موجود در کتابخانه
۱. چشمه روشن
دیداری با شاعران
علمی، چاپ پنجم، تهران، ۱۳۷۲ش.
۲. نامه اهل خراسان
سرشناسه: غلامحسین یوسفی
زوار، چاپ اول، تهران، ۲۵ فروردین ۱۳۴۷ش.
روانهای روشن ۳. روانهای روشن
به نگار، چاپ دوم، تهران، ۱۳۶۸ش.
۴. کاغذ زر
سخن، چاپ دوم، تهران، ۱۳۸۶ش.
ترجمه:
۵. گزیده ای از شعر عربی معاصر
مترجم: یوسف بکار
اسپرک، چاپ اول، تهران، ۱۳۶۸ش.
۶. داستان من و شعر
مترجم: یوسف حسین بکار
توس، تهران، ۱۳۸۳ش.
تصحیح و تحقیق:
ملخص اللغات ۷. ملخص اللغات (تصحیح)
غزلهای سعدی ۸. غزلهای سعدی (تصحیح)
نویسنده: سعدی شیرازی
سخن، چاپ اول، تهران، ۱۳۸۴ش.
ویراستاری و مقدمه:
بهار و ادب فارسی ۹. بهار و ادب فارسی (مقدمه)
مجموعه یکصد مقاله از ملک الشعراء بهار
سرشناسه: محمد تقی بهار
گردآورنده: محمد گلبن
امیرکبیر، چاپ اول، تهران، ۱۳۷۰ش.، 2 جلد
آثاری درباره غلامحسین یوسفی:
زندگی نامه و خدمات علمی و فرهنگی شادروان دکتر غلامحسین یوسفی ۱. زندگی نامه و خدمات علمی و فرهنگی شادروان دکتر غلامحسین یوسفی
گردآوری و ویرایش: امید قنبری
انجمن آثار و مفاخر فرهنگی، چاپ اول، تهران، ۱۳۸۲ش.