اشخاص
صفحه اصلی   /   اشخاص   /   ابراهیم نبوی
ابراهیم نبوی
آثار موجود در کتابخانه
۱. یک فنجان چای داغ
سرشناسه: ابراهیم نبوی
روزنه، چاپ اول، تهران، ۱۳۷۸ش.
۲. راپورت های یومیه و تذکره ها
روزنه، چاپ اول، تهران، ۱۳۷۸ش.
۳. ستون پنجم
روزنه، چاپ اول، تهران، ۱۳۷۸ش.
۴. تهرانجلس
مجموعه داستان کوتاه طنز
روزنه، چاپ اول، تهران، ۱۳۷۸ش.
۵. دشمنان جامعه سالم(مجموعه‌ داستان‌ کوتاه‌)
نشر نی، چاپ دوم، ویرایش دوم، تهران، ۱۳۷۸ش.
۶. مجموعه داستانهای کوتاه