اشخاص
صفحه اصلی   /   اشخاص   /   رضا شیخ محمدی
رضا شیخ محمدی
آثار موجود در کتابخانه
۱. مشکی از اشک
سرشناسه: رضا شیخ محمدی
توسعه قلم، چاپ اول، قم، ۱۳۸۴ش.
موسسه فرهنگی آفرینه، چاپ دوم، تهران، ۱۳۷۵ش.
۲. شب را جرعه جرعه بنوش!
توسعه قلم، قم، ۱۳۸۴ش.
نامه روح فزا ۳. نامه روح فزا
برداشتهایی‌ از عهدنامه‌ی‌ علی‌(ع‌) به‌ مالک اشتر
به کوشش: علی محمدی تاکندی
موسسه فرهنگی آفرینه، چاپ دوم، تهران، ۱۳۸۰ش.، 3 جلد
۴. عسل و مثل
حاوی هزاران ضرب المثل به زبانهای فارسی، عربی، ترکی، انگلیسی
سرشناسه: علی محمدی تاکندی
نویسنده: علی محمدی تاکندی
فراگفت، قم، ۱۳۸۵ش.