اشخاص
صفحه اصلی   /   اشخاص   /   اکبر بهداروند
اکبر بهداروند
آثار موجود در کتابخانه
۱. چکامه زخم
مجموعه اشعار شاعران معاصر در مرثیه جلال آل احمد
سرشناسه: اکبر بهداروند
آوای نور، چاپ اول، تهران، ۱۳۷۲ش.
تصحیح و تحقیق:
کلیات بیدل ۲. کلیات بیدل (تصحیح)
سرشناسه: عبدالقادر بن عبدالخالق بیدل دهلوی
شاعر: عبدالقادر بیدل دهلوی
انتشارات الهام، تهران، ۱۳۷۶ش.، 3 جلد، مصحح: پرویز عباسی داکانی
ویراستاری و مقدمه:
علی علیه السلام در آیینه رباعی ۳. علی علیه السلام در آیینه رباعی (مقدمه)
گردآورنده: شهربانو جشنی
مولی، چاپ اول، تهران، ۱۳۸۹ش.