اشخاص
صفحه اصلی   /   اشخاص   /   نازیلا خلخالی
نازیلا خلخالی
آثار موجود در کتابخانه
ترجمه:
۱. کتیبه های هخامنشی
نشر و پژوهش فرزان روز، چاپ اول، تهران، ۱۳۸۲ش.، اشراف: دکتر ژاله آموزگار