اشخاص
صفحه اصلی   /   اشخاص   /   علی جواهر کلام
علی جواهر کلام
آثار موجود در کتابخانه
ترجمه:
تاریخ تمدن اسلامی ۱. تاریخ تمدن اسلامی
• تاریخ تمدن اسلام، امیرکبیر، چاپ هشتم، تهران، ۱۳۷۳ش.