اشخاص
صفحه اصلی   /   اشخاص   /   علی اصغر محمد خانی
علی اصغر محمد خانی
آثار موجود در کتابخانه
درخت معرفت ۱. درخت معرفت
جشن نامه استاد دکتر عبدالحسین زرین کوب
سخن، چاپ اول، تهران، ۱۳۷۶ش.
۲. نامه شهیدی
جشن نامه استاد دکتر سید جعفر شهیدی
سرشناسه: علی اصغر محمد خانی
طرح نو، چاپ اول، تهران، ۱۳۷۴ش.، ویراستار: حسن انوشه
خرد جاودان ۳. خرد جاودان
جشن‌نامه‌ استاد سید جلال‌الدین‌ آشتیانی‌
سرشناسه: علی اصغر محمد خانی
به کوشش: حسن سید عرب
نشر و پژوهش فرزان روز، چاپ اول، تهران، ۱۳۷۷ش.
مهدوی نامه ۴. مهدوی نامه
جشن نامه استاد دکتر یحیی مهدوی
گردآورنده: حسن سید عرب
هرمس، تهران، ۱۳۷۸ش.
نشریات:
۱. کتاب ماه (ادبیات) (سردبير)
همچین نگاه کنید
کتاب ماه (ادبیات) کتاب ماه (ادبیات) (سردبير)