اشخاص
صفحه اصلی   /   اشخاص   /   محمد علی سبزه کار
محمد علی سبزه کار
آثار موجود در کتابخانه
خطاطی:
رباعیات خیام نیشابوری ۱. رباعیات حکیم عمر خیام نیشابوری
سرشناسه: عمر بن ابراهیم خیام
گردآورنده: یار احمد رشیدی تبریزی
شاعر: عمر خیام
• رباعیات خیام نیشابوری، کتاب نمونه، چاپ اول، تهران، ۱۳۶۹ش.