اشخاص
صفحه اصلی   /   اشخاص   /   بهاءالدین خرمشاهی
بهاءالدین خرمشاهی
بهاءالدین خرمشاهی
آثار موجود در کتابخانه
حافظ نامه ۱. حافظ نامه
شرح الفاظ، اعلام، مفاهیم کلیدی و ابیات دشوار حافظ
۲. فرهنگ موضوعی قرآن
سرشناسه: کامران فانی
نویسنده: کامران فانی
ناهید، چاپ سوم، تهران، ۱۳۷۵ش.
فرار از فلسفه ۳. فرار از فلسفه
زندگینامه‌ خود نوشت‌ فرهنگی‌
جامی، چاپ اول، تهران، ۱۳۷۶ش.
نظری اجمالی و انتقادی به پوزیتیویسم منطقی ۴. نظری اجمالی و انتقادی به پوزیتیویسم منطقی
پوزیتیویسم منطقی (رهیافتی‌ انتقادی‌) ۵. پوزیتیویسم منطقی (رهیافتی‌ انتقادی‌)
شرکت انتشارات علمی و فرهنگی، چاپ دوم، تهران، ۱۳۷۷ش.
قرآن پژوهی (هفتاد بحث و تحقیق قرآنی) ۶. قرآن پژوهی (هفتاد بحث و تحقیق قرآنی)
مرکز نشر فرهنگی مشرق، چاپ اول، تهران، ۱۳۷۱ش.
تفسیر و تفاسیر جدید ۷. تفسیر و تفاسیر جدید
کیهان، چاپ اول، تهران، ۱۳۶۳ش.
چارده روایت ۸. چارده روایت
مجموعه مقاله درباره شعر و شخصیت حافظ
کتاب پرواز، چاپ دوم، تهران، ۱۳۶۷ش.
۹. سهم ایرانیان در تفسیر قرآن
• مقالات فارسی - 54، کنگره جهانی هزاره شیخ مفید، چاپ اول، قم، ۱۴۱۳ق.، 100 جلد
۱۰. نبض شعر
مجموعه نقد شعر بر هجده شاعر از شاملو تا هیوا مسیح
روشن مهر، تهران، ۱۳۸۲ش.
۱۱. از سبزه تا ستاره
مقالات و مباحثی در زمینه قرآن‌پژوهی، حافظ‌پژوهی ، فلسفه/عرفان/دین‌پژوهی ، ادبیات قدیم و جدید، نقد کتاب و طنز و شعر
نشر قطره، تهران، ۱۳۸۵ش.
۱۲. حافظ حافظه ماست
نشر قطره، چاپ سوم، تهران، ۱۳۸۴ش.
دانشنامه قرآن و قرآن پژوهی ۱۳. دانشنامه قرآن و قرآن پژوهی
• 2 جلد
۱۴. حیات دوباره ی دیروز
درباره رباعی های ایرج زبردست
به کوشش: محمد اجاقی
نشر نقطه، تهران، ۱۳۸۴ش.
محقق نامه ۱۵. محقق نامه
مقالات تقدیم شده به مهدی محقق...به مناسبت گذشت هفتاد سال زندگی و پنجاه سال خدمات علمی و فرهنگی و دانشگاهی
به کوشش: جویا جهانبخش
انجمن آثار و مفاخر فرهنگی، تهران، ۱۳۸۵ش.، 2 جلد
سیر بی سلوک ۱۶. سیر بی سلوک
مباحثی در زمینه دین، فلسفه، زبان، نقد و نشر
ناهید، تهران، ۱۳۷۵ش.
بررسی ترجمه های امروزین فارسی قرآن کریم ۱۷. بررسی ترجمه های امروزین فارسی قرآن کریم
موسسه فرهنگی ترجمان وحی، چاپ اول، قم، ۱۳۸۷ش.
ترجمه:
تاریخ فلسفه ۱۸. تاریخ فلسفه (مترجم جلد 8)
مترجم: جلال الدین مجتبوی
مترجم جلد 4: غلامرضا اعوانی
مترجم جلد 5: امیر جلال الدین اعلم
مترجم جلد 6: اسماعیل سعادت، منوچهر بزرگمهر
مترجم جلد 7: داریوش آشوری
شرکت انتشارات علمی و فرهنگی، چاپ دوم، تهران، ۱۳۸۴ش.، 9 جلد
۱۹. علم و دین
مرکز نشر دانشگاهی، چاپ دوم، تهران، ۱۳۷۳ش.
خدا در فلسفه (برهانهای‌ فلسفی‌ اثبات‌ وجود باری‌) ۲۰. خدا در فلسفه (برهانهای‌ فلسفی‌ اثبات‌ وجود باری‌)
۲۱. عرفان و فلسفه
اندیشه سیاسی در اسلام معاصر ۲۲. اندیشه سیاسی در اسلام معاصر
خوارزمی، چاپ اول، تهران، ۱۳۶۱ش.
خوارزمی، چاپ چهارم، تهران، ۱۳۷۹ش.
۲۳. درد جاودانگی (سرگذشت سوگناک زندگی)
نشر البرز، تهران، ۱۳۶۹ش.
ویراستاری و مقدمه:
دایرة المعارف تشیع ۲۴. دایرة المعارف تشیع (ویراستاری)
بنیاد ‌اسلامی‌ طا‌هر، چاپ اول، تهران، دی ۱۳۶۶ش.، 2 جلد، ویراستار: احمد صدر حاج سید جوادی و کامران فانی
کلیات خمسه نظامی ۲۵. کلیات خمسه نظامی (ویراستاری)
مخزن الاسرار، خسرو و شیرین، لیلی و مجنون، هفت پیکر، اسکندرنامه، اقبالنامه
سرشناسه: الیاس بن یوسف نظامی
شاعر: نظامی گنجوی
• خمسه نظامی، دوستان، تهران، ۱۳۸۲ش.، مصحح: سامیه بصیرمژدهی
بوق اشغال ۲۶. بوق اشغال (مقدمه)
گردآورنده: روزنامه جام جم، گروه اجتماعی
روزنامه جام جم، چاپ چهارم، تهران، ۱۳۸۰ش.، 4 جلد
۲۷. فلسفه دین (ویراستاری)
مترجم: بهرام راد
انتشارات بین المللی هدی، چاپ اول، تهران، ۱۳۷۱ش.